Міноборони затвердило новий порядок виплати грошового забезпечення для ЗСУ

Затверджений новий порядок виплати грошового забезпечення військовослужбовцям Збройних Сил України, наказом Міністерства оборони від 07 червня 2018 року №260 (зареєстр. в Мінюсті 28.06.2018 за № 745/32197). 

І хоча наказ, ще очікує набуття чинності, його третім пунктом визначено, що цей Порядок застосовується з дня набрання чинності постановою Кабінету Міністрів від 30 серпня 2017 року № 704 «Про грошове забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу та деяких інших осіб», тобто з 1 березня 2018 року.

Порядок визначає механізм та умови виплати грошового забезпечення військовослужбовцям Збройних Сил, Державної спеціальної служби транспорту України та деяким іншим особам.

Грошове забезпечення включає:

 • щомісячні основні види грошового забезпечення;
 • щомісячні додаткові види грошового забезпечення;
 • одноразові додаткові види грошового забезпечення.

До щомісячних основних видів грошового забезпечення належать: посадовий оклад; оклад за військовим званням; надбавка за вислугу років.

До щомісячних додаткових видів грошового забезпечення належать: підвищення посадового окладу; надбавки; доплати; премія.

До одноразових додаткових видів грошового забезпечення належать: винагороди; допомоги.

Порядком зокрема визначаються питання виплати надбавки за особливості проходження служби, підвищеного посадового окладу за службу у гірській місцевості (на 25%), на острові Зміїний (на 50%), надбавки за службу в Силах спеціальних операцій (від 50 до 100%), а також надбавок за кваліфікацію, за почесні, спортивні, вчені звання та науковий ступінь, за секретність тощо.

Визначається порядок виплати морської винагороди, винагород за стрибки з парашутом, за розшук та знешкодження мін, за водолазні роботи та за бойове чергування.

Регулюється виплата одноразової грошової допомоги військовослужбовцям після укладення ними першого контракту, грошової допомоги для оздоровлення та матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань.

Одноразова грошова допомога військовослужбовцям після укладення ними першого контракту виплачується: 

 • особам рядового складу - вісім розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня календарного року;
 • особам сержантського і старшинського (молодшого начальницького) складу - дев’ять розмірів прожиткового мінімуму;
 • особам офіцерського (середнього, старшого та вищого начальницького) складу - десять розмірів прожиткового мінімуму.

При цьому військовослужбовцям, що уклали перший контракт під час навчання у вищих військових навчальних закладах, військових коледжах або навчальних частинах (центрах), одноразова грошова допомога виплачується після закінчення навчання у цих навчальних закладах у військових частинах, до яких їх призначено для подальшого проходження служби.

Також визначається порядок щомісячного преміювання (розмір премій встановлюється Міністром оборони, але не менше 10%) та підстави для зменшення або позбавлення премій військовослужбовців. 

Так, у разі порушення військової дисципліни, незадовільного виконання службових обов'язків виплата щомісячної премії військовослужбовцям здійснюється в таких розмірах: 

 • у разі накладення на військовослужбовця дисциплінарного стягнення "догана", оголошеного наказом командира військової частини, - 90 відсотків встановленого розміру щомісячної премії;
 • у разі накладення на військовослужбовця дисциплінарного стягнення "сувора догана", оголошеного наказом командира військової частини, - 80 відсотків встановленого розміру щомісячної премії;
 • у разі накладення на військовослужбовця двох дисциплінарних стягнень "догана" ("сувора догана"), оголошених наказом командира військової частини, - 60 відсотків встановленого розміру щомісячної премії;
 • у разі накладення на військовослужбовця трьох дисциплінарних стягнень "догана" ("сувора догана"), оголошених наказом командира військової частини, - 50 відсотків встановленого розміру щомісячної премії.

Військовослужбовцям щомісячні премії Не виплачуються в таких випадках: 

 • за невихід на службу (навчання) без поважних причин - за місяць, у якому здійснено таке порушення;
 • за вживання алкогольних напоїв (наркотичних речовин) на території військової частини як у службовий, так і в позаслужбовий час, прибуття на службу в нетверезому стані (у стані наркотичного сп'яніння) - за місяць, у якому здійснено таке порушення;
 • у разі накладення дисциплінарного стягнення у вигляді попередження про неповну службову відповідність, пониження в посаді, пониження у військовому званні на один ступінь, позбавлення військового звання - за місяць, у якому накладено дисциплінарне стягнення, або за місяць, у якому до військової частини надійшло повідомлення про накладення дисциплінарного стягнення вищим командиром;
 • у разі винесення судом постанови про накладення адміністративного стягнення за вчинення військового адміністративного правопорушення або адміністративного правопорушення, пов'язаного з корупцією, - за місяць, у якому така постанова надійшла до військової частини;
 • у разі накладення на військовослужбовця в календарному місяці більше трьох дисциплінарних стягнень, крім дисциплінарного стягнення "зауваження", - за місяць, у якому накладено дисциплінарні стягнення, або за місяць, у якому до військової частини надійшло повідомлення про накладення дисциплінарного стягнення вищим командиром;
 • у разі відрахування з ад'юнктури або докторантури вищого військового навчального закладу, військового навчального підрозділу закладу вищої освіти або науково-дослідної установи через невиконання індивідуального навчального плану (індивідуального плану наукової роботи) або недисциплінованість - за місяць, у якому було здійснено відрахування;
 • у разі неуспішного закінчення ад'юнктури або докторантури вищого військового навчального закладу, військового навчального підрозділу закладу вищої освіти або науково-дослідної установи - за місяць, у якому закінчилося навчання;
 • у разі звільнення з військової служби за службовою невідповідністю, у зв'язку з позбавленням військового звання в дисциплінарному порядку, у зв'язку з обвинувальним вироком суду, що набрав законної сили, у зв'язку із систематичним невиконанням умов контракту військовослужбовцем - з місяця, у якому надійшов витяг з наказу про звільнення;
 • у разі порушення вимог законів та інших нормативно-правових актів, які призвели до матеріальних збитків, - за місяць, у якому видано наказ про притягнення до матеріальної відповідальності;
 • у разі скоєння у військовій частині аварій, подій, пов'язаних із загибеллю людей з вини військовослужбовців під час виконання ними службових обов'язків, чи злочинів - за місяць, у якому сталася аварія, подія, пов'язана із загибеллю людей.

Наказом також регулюється виплата грошового забезпечення у разі звільнення з військової служби та одноразової грошової допомоги у разі звільнення з військової служби. 

Додатком до Порядку встановлюється перелік окремих категорій військовослужбовців, яким збільшується розмір щомісячної надбавки за особливості проходження служби відповідно до мінімального розміру залежно від складності та важливості виконуваних обов'язків.

Більше оперативних новин про Херсон та області у нашому телеграм каналі. Підписуйтесь!

Читайте також