Как решить одну из насущных проблем переселенцев

Пока власть морозится по поводу переселенческих справок, анализ ситуации и как решить проблему от Луганского Комитета защиты констутуционных прав и свобод граждан.

Пропозиції щодо внесення змін в Постанову КМУ 509 від 01.10.2014 року.

В листопаді 2014 року набрав чинності Закон України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб» (далі по тексту – Закон).

Законом передбачено, що основним документом, який підтверджує статус ВПО є довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи.

У відповідності до вимог ч.2 ст.5 Закону в редакції від 20.10.2014 року, територіальний підрозділ центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері міграції (імміграції та еміграції), проставляє у довідці про взяття на облік ВПО відмітку про реєстрацію місця проживання.

Тобто представники ДМС України, на підставі вищевказаного нормативного акту, були зобов’язані проставляти на довідках про взяття на облік ВПО, штамп про реєстрацію ВПО за адресою тимчасово проживання, після чого довідка про взяття на облік ВПО набирала чинності.
Законом № 921-VIII від 24.12.2015,ч.2 ст.5 Закону було скасовано. Тобто на даний момент вимога про проставлення в довідці про взяття на облік ВПО відмітки ДМС – відсутня. До того ж, ДМС не уповноважена проставляти вказані відмітки. Більш того, з квітня 2016 року ДМС склала повноваження щодо реєстрації місця проживання/перебування фізичних осіб.

При цьому порядок видачі довідки про реєстрацію ВПО регламентується Постановою КМУ № 509 від 01.10.2014 року «Про облік внутрішньо переміщених осіб», що чинна на даний момент (далі по тексту – Постанова).

У відповідності до абз. 2-4 п.71 Постанови, під час видачі довідки посадова особа уповноваженого органу інформує внутрішньо переміщену особу про обов’язок повідомити протягом 10 днів відповідному територіальному підрозділу ДМС про фактичне місце проживання, а також про зміну фактичного місця проживання або повернення до покинутого місця проживання. Територіальний підрозділ ДМС у триденний строк після повідомлення внутрішньо переміщеною особою про фактичне місце проживання проводить перевірку наведених у довідці відповідних відомостей, проставляє у разі підтвердження таких відомостей на зворотному боці довідки відмітку про реєстрацію місця проживання осіб, зазначених у довідці, та щодня подає в електронній формі уповноваженому органові відповідну інформацію. Довідка не є дійсною без проставлення на її зворотному боці зазначеної відмітки.

Тобто Постанова зобов’язує переселенців проставляти штамп в ДМС.

Вищенаведене красномовно свідчить про невідповідність змісту Постанови вимогам Закону.

З практичної точки зору вказана ситуація призвела до колапсу при призначенні пенсій і соціальних виплат переселенцям тому, що з одного боку органи соціального захисту і ПФУ вимагають від переселенців наявності штампу ДМС, а з іншого боку представники ДМС відмовляються проставляти такий штамп. З огляду на вищенаведене ВПО не мають можливості отримати а ні пенсії, а ні соціальні виплати.

Рішення проблеми дуже просте – виключити абз. 2-4 п.71 Постанови.

Також незаконним є абз. 3 п.6 Постанови, у відповідності до вимог якого, строк дії довідки про взяття на облік ВПО становить шість місяців з дати її видачі, як такий, що не відповідає вимогам ч.1 ст. 4 Закону, у відповідності до вимог якої, довідка про взяття на облік ВПО є безстроковою.

Тому абз. 3 п.6 Постанови необхідно виключити.

Людмила Соколенко
Більше оперативних новин про Херсон та області у нашому телеграм каналі. Підписуйтесь!

Читайте також